top of page

Trivsels- og undervisningsmiljøvurdering

Ud fra resultaterne udarbejder ledelse og personale handleplaner for de enkelte klasser og skolen som samlet enhed. Hvor det giver mening, inddrages elevråd, elever og forældre i dette arbejde. For alle klasser gælder det, at klassens forældre får fremsendt handleplaner for klassen, og det forventes at forældrene understøtter dette arbejde for at fremme elevernes trivsel.

Vi følger guidelines og analysegrundlag fra Undervisningsministeriet. 

bottom of page