top of page

    Indskrivning i skolen

På Kundby Friskole tilstræbes en fordeling af elever, der skaber gode dynamiske klasser.

Friskolen er en 1-sporet skole, og det har vi ingen intentioner om at ændre på.

Vores klassekvotient er vejledende med et loft på 20 – 22 elever pr. klasse, det er udelukkende skoleleder, der vurderer hvor mange og hvilke elever en specifik klasse på et givent tidspunkt skal have.

 

Denne beslutning tages bl.a. i forhold til klassens sociale og faglige udgangspunkt og vi i tilstræber en ligelig kønsfordeling. Ved henvendelse om mere end et barn, behandles hvert barn særskilt. Det er skoleleder, der administrerer ventelisten og ved ledig plads i en klasse, gives pladsen til det barn, der passer bedst i klassen på det givne tidspunkt uanset placering på ventelisten.

Forudsætninger for at blive indskrevet/komme på en evt. venteliste er følgende:

  • Tilfredsstillende optagelsessamtale med skoleleder, først telefonisk dernæst personligt.

  • Indbetaling af indmeldelsesgebyret kr.1500,-, refunderes ikke, uanset om bliver plads i klassen, om man fortsat står på venteliste eller man ikke ønsker pladsen alligevel.

  • Korrekt udfyldt og afleveret indmeldelsesblanket, herunder godkendelse af indhentning af oplysninger fra tidligere skole/dagtilbud.

Vi har 14 dages gensidig prøveperiode for alle nye elever.

Kontakt:

Mette.jpeg

Mette Jacobsen Christiansen

Leder af Kundby Friskole og Børnehus

17_512px_edited.png
Indskrivning Baggrund.png
Indskrivning Forgrund.png

Principper for indskrivning til kommende 0. klasse

Der afholdes informationsaften i oktober for forældrene til kommende 0. og ikke indskrevne forældre er også meget velkomne.

Det anbefales at indskrive sit barn i god tid, for at sikre en plads på skolen – også hvis man er indskrevet i Børnehuset; man er altså IKKE opskrevet til skolen, førend ovenstående tre kriterier er opfyldt.

Vi afholder optagelsessamtaler med kommende 0. klasses børn i november året før skolestart, og der indkaldes efter følgende principper:

  • børn med søskende på skolen, såfremt indmeldelsesseddel er afleveret inden 1/7 året før skolestart

  • efter datoen på indskrivnings – og indmeldelsesgebyr indbetaling

bottom of page