top of page

Skolekreds

Alle kan være medlem af skolekredsen. Man forpligter sig ikke til noget ved at være medlem af skolekredsen, men sikrer sig en ret til at stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal sammensættes af 7 personer, hvoraf 5 medlemmer er valgt af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.

Ud over at få stemmeret på generalforsamling støttes friskolen økonomisk ved at være medlem. Medlemskab koster kr. 100,00 for indeværende skoleår og gælder pr. person.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen og godkender skolekredsmedlemmer.

Forældre til børn på skolen eller i børnehuset er automatisk medlem af skolekredsen. Alle andre kan indmelde sig ved at kontakte skolen.

Læs mere om både skolekreds og forældrekreds i vedtægterne, §4

DJI_0217.00_00_27_03.Still001.jpg
bottom of page