top of page

Lejrskoler på Kundby Friskole

Værdigrundlag baggrund 4.png

På Kundby Friskole har vi valgt at have lejrskoler, som en integreret aktivitet og som en del af undervisningen. Vi har prioriteret denne meget omkostningstunge aktivitet, da vi ser det bringer et utroligt sammenhold for klassen, udvikling af selvstændighed og giver et inspirerende syn på den faglige læring.


På rejser, hvor man bor tæt og koncentreret sammen, lærer børnene vigtigheden af selv at tage ansvar for at bidrage positivt til fællesskabet. Fælles ture er med til at styrke både fællesskabet og den personlige udvikling. Sådanne ture støtter op om skolens ansvar for at give eleverne redskaber til at forstå sig selv og andre, samt at kunne begå sig ude i verden.

 

Vi er på lejrskole hvert år som en obligatorisk del af skolegangen her på stedet, og det er således ikke mulighed for at fravælge dette.


For at alle kan få det største læringsudbytte af turen bliver alle og sover alle nætter på lejrskolerne uanset klassetrin. Lærerne sørger for at dagene er fyldt med gode aktiviteter og hyggelige putteritualer, så oplever eleverne, at de kan mærke succesen ved egen overvindelse af evt. hjemvé og kan nyde godt af fællesskabets tryghed.

 

Lærerne nyder samværet og styrkelsen af relationerne både eleverne imellem og i forhold til lærerne. Lærerne vil altid være omsorgsfulde og tage hånd om eleverne i alle tænkelige situationer og de vil være klar med ekstra omsorg til de elever, der evt. har det svært.


For børn med særlige behov, laves evt. særaftale med klasselæreren. Det kan være børn med et handicap, en diagnose, børn der får støttetimer i det daglige eller børn der er under udredning i samarbejde med PPR.


Alle lejrskoler er inkluderet i skolepengene.


Forældrerådene i overbygningen vil ofte opleve at blive spurgt, om der er økonomi til noget af det ”ekstra”, som eleverne ønsker sig at opleve og som ikke direkte kan forbindes med undervisning. Dette kan fx være en ekstra god middag i byen, en tur i vandland eller spise en is.

COLOURBOX62181656.jpg

Lejrskoler i indskoling og mellemtrin

0.-4. klasse og 5.+.6.klasse

 

Vi har valgt, at 0.-4. klasse er på lejrskole sammen hvert forår, og 5. + 6. klasse tager sammen afsted i starten af skoleåret.


Vi tager til en ”klassisk” lejrskole i nærområdet, således at rejsetiden dertil er tålelig og der skabes gradvist større kendskab til lokalområdet.


Lejrskolen har en varighed af 3 dage og 2 nætter. På lejrskolen bliver der lagt vægt på, at der er god tid til at lege og bruge sin krop, dyrke fællesskaber både i egen klasse og på tværs af klasserne.


Naturen omkring lejrskolen bruges aktivt, og de voksne sætter både frivillige og obligatoriske aktiviteter i gang.


Forældrene afhenter børnene på lejrskolen den sidste dag. Eleverne skal på forhånd have lært at sove udenfor hjemmet.

COLOURBOX14974542.jpg

Lejrskoler i overbygningen

7.-9. klasse

For overbygningen er det gældende, at vi ønsker, at eleverne i takt med deres personlige, faglige og socio-kulturelle udvikling, får mulighed for at se egne liv og skolegang i et større perspektiv ved at tage på kulturrejser.


Lejrskolerne er en indlejret del af den tværfaglige undervisning både før, under og i efterbehandlingen af turen. Vi ønsker med denne rejsemodel at underbygge den gradvise udvikling af perspektiver på elevernes egen hverdags- og skoleliv.


7. klasse - i Danmark.

8. klasse - i Norden (ikke Danmark).
9. klasse - i Europa (ikke Norden).
Skolen har rejseforsikring for vores ansatte, som også er gældende for eleverne dog med undtagelser omkring bl.a. forsinkelser og bagage. Det er også forældrene selv, der evt. skal tegne en afbudsforsikring. Afbud med lægeerklæring accepteres naturligvis.
COLOURBOX49178594.jpg

Forsikringer og afbud

Skolen har rejseforsikring for vores ansatte, som også er gældende for eleverne dog med undtagelser omkring bl.a. forsinkelser og bagage. Det er også forældrene selv, der evt. skal tegne en afbudsforsikring.


Afbud med lægeerklæring accepteres naturligvis. Alternativ undervisningsaktivitet står forældrene selv for at planlægge i pågældende uge.


Principper for lejrskoler på Kundby Friskole er vedtaget i bestyrelsen januar 2024 og red. maj 2024.

bottom of page