top of page

Børnehus

Børnehave pr. barn

1.900 kr./ måned (hele året)


Vuggestue pr. barn:

3.425 kr./ måned (hele året)

+ Obligatorisk frugtordning: 50 kr. pr. måned pr. barn (hele året)

Der er de samme regler for søskenderabat og friplads som i de kommunale børnehuse, der er altså en søskendemoderation på det/de billigste barn/børn.

Skole

0. -6. klasse

1. barn

1.465 kr/måned i 11 måneder

1.255 kr/måned i 11 måneder

2. barn*

3. barn*

1.045 kr/måned i 11 måneder

4. barn*

0 kr/måned

7. -9. klasse

1. barn*

1.790 kr/måned i 11 måneder

1.580 kr/måned i 11 måneder

2. barn*

3. barn*

1.370 kr/måned i 11 måneder

4. barn*

0 kr/måned 

+ Obligatorisk frugtordning: 50 kr. pr. måned pr. barn (hele året)

*Besparelsen på halv- og hel søskende udløses på barn 2 og 3 uanset folkeregisteradresse. Forældrene må selv fordele de sparede penge. Altså betaler man fuld pris for første barn på dennes bopæl, og rabatten udløses hos de efterfølgende børn på deres bopæl. Søskenderabat gælder også for sammenbragte børn med samme bopæl.

Fritter/Klub  (11 mdr. betaling):
Pr. barn: 870 kr. pr. måned (aug-juni)

Indskrivningsgebyr til skolen:
1.500 kr. en gang pr. husstand.

Prisstigninger:
Forældrebetalingen i både børnehus, friskole og fritter pris- og lønfremskrives årligt.

Skolekredsen:
100 kr./år pr. person.

bottom of page