top of page

Børnehus

Børnehave pr. barn

1.860 kr./ måned (hele året)


Vuggestue pr. barn:

3.357 kr./ måned (hele året)

+ Obligatorisk frugtordning: 50 kr. pr. måned pr. barn (hele året)

Der er de samme regler for søskenderabat og friplads som i de kommunale børnehuse, der er altså en søskendemoderation på det/de billigste barn/børn.

Skole

0. -6. klasse

1. barn

1.435 kr/måned i 11 måneder

1.230 kr/måned i 11 måneder

2. barn*

3. barn*

1.025 kr/måned i 11 måneder

4. barn*

0 kr/måned

7. -9. klasse

1. barn*

1.755 kr/måned i 11 måneder

1.550 kr/måned i 11 måneder

2. barn*

3. barn*

1.345 kr/måned i 11 måneder

4. barn*

0 kr/måned 

+ Obligatorisk frugtordning: 50 kr. pr. måned pr. barn (hele året)

*Besparelsen på halv- og hel søskende udløses på barn 2 og 3 uanset folkeregisteradresse. Forældrene må selv fordele de sparede penge. Altså betaler man fuld pris for første barn på dennes bopæl, og rabatten udløses hos de efterfølgende børn på deres bopæl. Søskenderabat gælder også for sammenbragte børn med samme bopæl.

Fritter/Klub  (11 mdr. betaling):
Pr. barn: 850 kr. pr. måned (aug-juni)

Indskrivningsgebyr til skolen:
1.500 kr. en gang pr. husstand.

Prisstigninger:
Forældrebetalingen i både børnehus, friskole og fritter pris- og lønfremskrives årligt.

Skolekredsen:
100 kr./år pr. person.

bottom of page