top of page

Værdigrundlag

Udskoling70.png

Vores mål er, at børnene hver eneste dag skal mærke, at skolens grundlæggende værdier er konkrete, levende og har betydning for dem hver især.

På Kundby Friskole arbejder vi med både hoved, hænder og hjerte.

Værdigrundlag Baggrund 9.png

Børn oplever nærvær og tryghed

At være tryg giver mod til at turde tage imod nye udviklende udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig og lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

• Vi har nul- tolerance i forhold til mobning. Konflikter håndteres hurtigt og i samarbejde med forældrene.
• Vi er en overskuelig størrelse, der gør, at alle elever, forældre og lærere kender hinanden.
• Der er plads til at være forskellige. Den enkelte elev mødes der, hvor han/hun er.
• Hos os opdrages eleverne til at tage vare på og respektere hinanden.
• Vores elever er glade for deres skole, og hver dag i skolen skal give mening for dem.
• De voksne er opmærksomme, anerkendende, inspirerende og nærværende.

Værdigrundlag forgrund 9.png
Værdigrundlag Baggrund 7.png
Værdigrundlag forgrund 7.png

Alle er en del af fællesskabet, og der er plads til forskellighed

Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af aldre, køn, interesser og hold. Et fællesskab hvor man bliver respekteret som den, man er. I et trygt fællesskab er alle samtidig ansvarlige for selv at bidrage positivt til fællesskabet.

• Børnene lærer at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til den enkelte og til børnenes forskelligheder.
• Vi er fordomsfri og favner bredt.
• Børnene mærker samhørighed og venskaber på tværs af aldersgrupper.
• Vi har mange fællesaktiviteter såsom morgensamling, fælles temauger, fælles projekter, fælles ture og hjælpeordninger på tværs af aldre.
• Fællesskabet giver eleverne mulighed for at spejle sig selv, blive anerkendt, blive inspireret og udfordret.

På Kundby Friskole kender vi hinanden.

Værdigrundlag Baggrund 8.png

Vi har høj faglighed og lyst til læring.

Alle børn er født med en fantastisk lyst til at tilegne sig viden, og de elsker at blive klogere på sig selv og verden. Børn har et kæmpe potentiale for at lære en masse ting, og det er derfor skolens allervigtigste opgave at styrke denne lyst.

• Vi vil have høj faglighed, som kendetegner både de boglige og kreative fag.
• Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer frem for begrænsninger og baner vejen for trivsel og udvikling.
• Eleverne lærer at argumentere for deres ideer, behov og holdninger.
• Eleverne styrkes i at udtrykke sig, også foran en forsamling.
• Vi organiserer undervisningen, så det enkelte barn udfordres og stimuleres.
• Eleverne går i stamklasser, men der arbejdes også på tværs af klasser og fag.
• Vi har fleksible skemaer, hvor emnedage/uger, ture ud af huset er en naturlig del af hverdagen.
• Vi værner om børnenes medfødte nysgerrighed og undren.
• Undervisningen tager hensyn til, at der kan være forskel på den måde, drenge og piger bedst lærer på.
• Vi har et tæt samarbejde på flere planer mellem SFO/klub og skole.
• Vi værdsætter leg, fantasi og kreativitet. Med det vil vi give børnene fælles oplevelser, styrke deres kreativitet
og personlige udvikling.

Værdigrundlag forgrund 8.png
Kundby Friskole Reklamespot #1 M.tekst.00_01_56_13.Still001.jpg

Børn bevæger sig og spiser sund mad.

Motion, bevægelse og sund mad er vigtige faktorer for en god skoledag. Det skaber trivsel og skærper lysten og evnen til indlæring.

• Skolegangen er ikke noget, hvor man bare skal sidde stille og lære, men også bevæge sig og bruge kroppen.
• Vi får motionen ind i timerne.
• Her får man pulsen op hver eneste dag
• Eleverne laver sund mad, og slik og kage er ikke en del af dagligdagen.

Vi har en lokal forankring med udsyn til verden.

Vores børn vokser op i en internationaliseret verden. Samtidig bygger deres hverdagsliv meget på de nære
relationer. Derfor skal vi give dem redskaber til at forstå og begå sig i denne verden.
Derfor er Kundby Friskole også en aktiv del af lokalsamfundet.

• Vi orienterer os mod verdenen – lokalt såvel som globalt.
• Vi samarbejder med det omkringliggende samfund, og på den måde udvider vi skolens ramme for læring.
• Vi bruger nærområdet til udeundervisning og motion.
• Vi har et godt samarbejde med de lokale virksomheder.
• På vores skole har alle borgere mulighed for at mødes i et mangfoldigt foreningsliv.

Screenshot 2023-03-03 at 23.53.06.png
bottom of page