top of page

Undervisningens indhold og mål

Indhold og mål 1 Baggrund_edited_edited.jpg

Faglige mål i undervisningen

Elever på Kundby Friskole skal have mindst samme faglige kompetencer, som elever der går i Folkeskolen.

Derfor følger vi Folkeskolens Fælles Mål, og Folkeskolens forenklede Fælles Mål der træder i kraft i skoleåret 15/16, og det er disse der tages udgangspunkt i, i lærernes udarbejdelse af årsplaner og i den individuelle undervisning af eleverne.

Fælles mål udarbejdes af Undervisningsministeriet, og de findes på hjemmesiden: www.uvm.dk

Evaluering af undervisningen

Værdigrundlag Baggrund 8.png

Årsplaner

Indholdet i undervisningen for hver klasse og hvert fag, kan ses i de udarbejdede årsplaner, under punktet "Årsplaner" her på hjemmesiden.

Årsplanerne ligger klar senest 1.oktober.

Testplan

På Kundby Friskole testes der i de forskellige fag, fordi vi ønsker at tydeliggøre den faglige udvikling, og for at optimere undervisningen for hver enkelt elev. Det gøres også for at træne eleverne i, at være i en testsituation.

I matematik testes der i almene færdigheder.
I dansk testes der i læseniveau – og hastighed + stavning.
I engelsk testes der for skriftlig og mundtlig forståelse.
I de naturvidenskabelige fag vil testen være meget lig afgangsprøven i disse fag.

Vi ønsker at differentiere valget af test i forhold til elevens niveau og udbytte. Det er til enhver tid skolen, der vurderer, hvilke test der skal tages, og den ovenfor anførte plan kan individuelt tilpasses, såfremt det giver bedre mening for det pågældende barn. Ændres der i testvalget, vil forældrene altid blive informeret.

Værdigrundlag forgrund 8.png
bottom of page