top of page

Lokalområdet

Lokalrådet i Kundby Kundby Lokalråd har forskellige arbejdsgrupper, de primære er Trafikudvalget, Madklubben og den årlige Kundbydag. Læs formål her:

17_512px_edited_edited.png
IMG_4555.JPG

Susanne Knudsen

kontaktperson

Formål:

  • Alle indenfor Kundby skoledistrikt er medlem af lokalrådet

  • Lokalrådet i Kundby er koordinerende organ overfor Holbæk kommune, ikke lokale ”politimænd” i fx nabostridigheder

  • Lokalrådet skal i samarbejde med foreningslivet, arbejde for at øge bosætningen i lokalområdet og for at skabe muligheder i lokalområdet

  • Lokalrådet er et ideudvalg, der kan arbejde videre med ideer i underudvalg

  • Lokalrådet består af AD HOC grupper

  • Alle kan nedsætte en arbejdsgruppe der koordineres gennem lokalrådet

5_512px_edited_edited_edited.png

Kort om Kundby’s Historie v/Lind Holmegaard

I Kundby har vi i dag som mange andre landsbyer, en Kirke et Gadekær en Brugs og skole, nemlig Kundby Friskole og Børnehus.

Sådan har det ikke altid været. I halvtresserne havde vi et rigt handelsliv i Kundby, på trods der kun boede det halve af hvad der gør i dag. På det tidspunkt var her både mejeri og kommunekontor. Vi havde et mejeri, som blev nedlagt i 60erne, herefter var der en årrække et tromlevaskeri, og i dag har Stavnskær Elektrik her til huse. Vi havde en overgang hele 2 Slagterforretninger på Bygaden, de lukkede begge medio 1970. Vi havde en herrefrisør, som hed Fischer – han stoppede først i halvfjerdserne. Her var også en Bagerbutik, som blev drevet af Jens Sørensen, den lukkede først i firserne. Vi havde også en Købmandsbutik, som blev drevet af Haddon Madsen, men han lukkede i 1975.I en årrække havde vi ligeledes et Apoteksudsalg, men dette lukkede og Brugsen overtog udsalget.

I halvtresserne var der i byen 2 Smedjer, begge lå på Bygaden, den ene kan man stadig genkende på den snoede skorsten.

 

På trods af at der i 50erne næsten ikke var biler, solgte man benzin 2 steder i byen. Købmanden solgte Esso og smeden Shell. Først i 60erne kom vores nuværende OK Benzin til, og en kort periode var der tre steder man kunne købe benzin i Kundby, OK havde en døgnautomat hvor man brugte 5 kr. Shell og Esso lukkede begge medio 1960. . Kundby har også haft en bank, først Sjællandske Bank, herefter hed den Kronebanken, og til sidst Sparekassen Sjælland. Banken havde til huse først i det nedlagte Apotek på Bygaden, siden i den nedlagte købmandsbutik, og til sidst i den ene ende af Brugsen. Da banken lukkede, drev Brugsen i en årrække døgnkiosk i lokalerne.

Man har igennem årene også forsøgt sig med El-forretninger i byen, både på Bygaden og Kirkebakken

 

I en årrække havde vi bibliotek i Kundby, dette havde til huse mange forskellige steder i byen, til sidst på Kirkebakken, hvor der også har været Trælasthandel.

Vores nuværende skole blev bygget 1958, senere er så kommet børnehave og fritidshjem og hal til. Før 1958 var der skole på Trønningevej 14.

Vores nuværende Brugs bygget i 1960, der er dog bygget til senere. Der har været Brugs i Kundby siden 1904, som lå samme sted men i tidligere bygninger som nu er revet ned. Før den tid var der købmand, som havde til huse Bygaden 39 (Holmebo).

Indtil først i 1960 bestod Kundby af Bygaden, Kirkebakken og Trønningevej. Den første udstykning af grunde fandt sted i 60erne, og de første huse blev bygget fra 1960 til medio 1970. Dette område kom til at hedde Gartnerlunden, siden blev det opdelt til Gartnerlunden, Anemonevej, Irisvej og Bellisvej. Der skulle gå 10 år før der igen blev byggemodnet i Kundby, her kom så Elmevej og Møllevej, som blev bebygget i perioden 1980 til omkring 2000. Den sidste byggemodning er Helgogårdsvej og Sognegårdsvej.

På trods af denne store udvikling i Kundby, ser Bygaden stadig ud som i 1950’erne selvom trafikken er mangedoblet. Trafikgruppen under lokalforum arbejder på at få lavet noget trafikdæmpende, og vi må håbe dette lykkedes.

 

Hvis man er interesseret i mere historie om Kundby kan henviser vi til Lokalhistorisk bibliotek i Svinninge.

Se billeder fra Kundby Sogn her.

bottom of page