top of page

Børnehusets værdigrundlag

Vores mål er, at børnene hver eneste dag skal mærke at Børnehusets grundlæggende værdier er konkrete, levende og har betydning for dem især.

I Kundby Børnehus arbejder vi med både hoved, hænder og hjerte.

At være tryg giver mod til at turde tage imod nye udviklende udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig og lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

  • Vi har nul- tolerance i forhold til mobning og samarbejder med forældrene om inklusion.

  • Vi er en overskuelig størrelse, der gør, at alle børn, forældre og voksne kender hinanden.

  • Der er plads til at være forskellige. Det enkelte barn mødes der, hvor han/hun er.

  • Hos os opdrages børnene, til at tage vare på og respektere hinanden.

  • Vores børn er glade for deres børnehave/vuggestue, og hver dag i børnehuset, skal give mening.

  • De voksne er opmærksomme, anerkendende, inspirerende og nærværende.

Alle børn er en del af fællesskabet, og der er plads til forskelligheder.

Alle børn har ret til at føle sig som en del af et børnefællesskab. Det er personalets ansvar at facilitere positive samspil i børnegrupperne og i børnefællesskaberne, som skal skabe grobund for gensidige og
jævnbyrdige relationer mellem børnene. En væsentlig betingelse for at børn kan blive meningsfulde aktører i fællesskabet er, at børnene gør noget sammen. Det pædagogiske læringsmiljø skal bidrage til at sætte
rammer for børnenes muligheder og tilgange til at være forbundet med flere fleksible fællesskaber. Børnenes dag skal være præget af tryghed, omsorg, samspil og tilknytning til det pædagogiske personale og børnene imellem, så de indgår i det sociale fællesskab. Ved at børnene har en god relation til hinanden og personalet, vil de derigennem opleve en følelse af empati og udvise empati overfor hinanden, og derved bidrage til fællesskabet.

376263632_307653321860882_1126092517788864313_n.jpeg

Kundby Børnehus er et hus, hvor børnene oplever nærvær og tryghed.

385000027_174349915709304_7202596442990075512_n.jpeg

Vi har høj trivsel, udvikling og lyst til læring.

Alle børn har ret til at føle sig som en del af et børnefællesskab. Dette er personalets ansvar at facilitere positive samspil i børnegrupperne og i børene fællesskaberne, som skal skabe grobund for gensidige og jævnbyrdige relationer mellem børnene. En væsentlig betingelse for børn kan blive meningsfulde aktører i fællesskabet er, at børnene gør noget sammen. Det pædagogiske læringsmiljø skal bidrage til at sætte rammer for børnenes muligheder og tilgange til at være forbundet med flere fleksible fællesskaber. Børnenes dag skal være præget af tryghed, omsorg, samspil og tilknytning til det pædagogiske personale og børnene imellem, så de indgår i det sociale fællesskab. Ved at børnene har en god relation til hinanden og personalet, vil de derigennem opleve en følelses af empati og vil derigennem udvise empati overfor hinanden, og derved bidrage til fællesskabet.

Vi lægger vægt på at lave nogle læringsmiljøer, som understøtter og udvikler børenes nysgerrighed, læring, dannelse og sprog. Når vi har fokus på de fysiske rammer, både ude og inde. De små læringsmiljøer giver mulighed for at kunne fordybe og koncentere sig. Naturen er et Læringsmiljø, som giver børnene mulighed for at eksperimentere og udforske de mange måder, man bruger sin krop på. Igennem krop og bevægelse bliver børnene fortrolig med deres krop, da de lærer at fornemme kroppens funktioner, sanser og oplevelser igennem de forskellige former og bevægelser. For at give børnene de bedste udviklingsmuligheder, vil personalet tage på ture for at styrke børnenes nysgerrighed på de mange måder, man kan bruge sin krop på. Vi er i en proces, hvor vi er ved at udvikle vores legeplads, så den bliver  indrettet med forskellige læringsrum, hvor der vil være mulighed for at børnene kan bruge deres sanser og styrke dem motorisk, samt kunne styrke dem i deres fantasi og sociale legerelationer. Det er ligeledes vigtigt at vi igennem vores pædagogiske aktiviteter styrker børnenes undren, nysgerrighed og undersøgende tilgang til den erfaring og viden de får, igennem deres oplevelser og læring.

383068758_10160586926876943_8164382107589455025_n.jpeg

I Kundby Børnehus kender vi hinanden.

Forsidefilm Råklip.00_02_44_01.Still029.jpg

Vi har en lokal forankring med udsyn til verden.

Selv om vi har til huse i Kundby, har vi gode muligheder for at tage det offentlige transport rundt i lokalområdet, hvor vi kan udforske nye legepladser og naturoplevelser eller tage på tur på biblioteket.

bottom of page