top of page

Børnehusets værdigrundlag

Værdigrundlag forgrund.png
Værdigrundlag 3 Forgrund.png
Børnehus 1 Forgrund_edited.png

Vores mål er, at børnene hver eneste dag skal mærke at Børnehusets grundlæggende værdier er konkrete, levende og har betydning for dem især.

I Kundby Børnehus arbejder vi med både hoved, hænder og hjerte.

At være tryg giver mod til at turde tage imod nye udviklende udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig og lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

 • Vi har nul- tolerance i forhold til mobning og samarbejder med forældrene om inklusion.

 • Vi er en overskuelig størrelse, der gør, at alle børn, forældre og voksne kender hinanden.

 • Der er plads til at være forskellige. Det enkelte barn mødes der, hvor han/hun er.

 • Hos os opdrages børnene, til at tage vare på og respektere hinanden.

 • Vores børn er glade for deres børnehave/vuggestue, og hver dag i børnehuset, skal give mening.

 • De voksne er opmærksomme, anerkendende, inspirerende og nærværende.

Værdigrundlag baggrund 4.png

Alle børn er en del af fællesskabet, og der er plads til forskelligheder.

Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af aldre, køn og interesser. Et fællesskab, hvor man bliver respekteret som den man er. I et trygt fællesskab, er alle samtidig ansvarlige for selv at bidrage positivt til fællesskabet.

 • Børnene lærer at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til den enkelte og til børnenes forskelligheder.

 • Vi er fordomsfri og favner bredt.

 • Børnene mærker samhørighed og venskaber på tværs af aldersgrupper.

 • Vi har fællesaktiviteter såsom morgensamling, temauger, projekter, ture og hjælpeordninger på tværs af huset og skolen.

 • Fællesskabet giver børnene mulighed for at spejle sig selv, bliv anerkendt, blive inspireret og udfordret.

Værdigrundlag 4 forgrund.png

Kundby Børnehus er et hus, hvor børnene oplever nærvær og tryghed.

Værdigrundlag baggrund 5 blur.png
Værdigrundlag forgrund 5.png

Vi har høj trivsel, udvikling og lyst til læring.

Alle børn er født med en fantastisk lyst til at tilegne sig viden, og de elsker at blive klogere på sig selv og verden. Børn har et kæmpe potentiale for at lære en masse ting, og det er derfor børnehuset allervigtigste opgave at styrke denne lyst.

 • Vi vil have høj faglighed, som kendetegner det pædagogiske arbejde.

 • Vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer frem for begrænsninger og baner vejen for trivsel og udvikling.

 • Vores daglige aktiviteter målrettes det enkelte barn, så det udfordres og stimuleres.

 • Vi værner om børnenes medfødte nysgerrighed og undren.

 • I vores dagligdag tager vi hensyn til, at der er forskel på den måde børn lærer på.

 • Vi har et tæt samarbejde på flere planer mellem skole og SFO/klub.

 • Vi værdsætter leg, fantasi og kreativitet. Med det vil vi give børnene fælles oplevelser, styrke deres kreativitet og personlige udvikling.

I Kundby Børnehus kender vi hinanden.

Værdigrundlag baggrund 4.png

Børn bevæger sig og spiser sund mad.

Motion, bevægelse og sund mad er vigtige faktorer for en god dag. Det skaber trivsel og skærper lysten og evnen til leg og læring.

 • Hver dag i børnehuset bevæger vi os og bruger vore kroppe.

 • Vi får motionen ind i aktiviteterne.

 • Her får man pulsen op.

 • Vi har fokus på sund mad og slik og kager er ikke en del af dagligdagen

Forsidefilm Råklip.00_02_44_01.Still029.jpg

Vi har en lokal forankring med udsyn til verden.

Vores børn vokser op i en internationaliseret verden. Samtidig bygger deres hverdagsliv meget på de nære relationer. Derfor skal vi give dem redskaber til at forstå og begå sig i denne verden. Derfor er børnehuset også en aktiv del af lokalsamfundet.

 • Vi orienterer os mod verdenen – lokalt såvel som globalt.

 • Vi samarbejder med det omkringliggende samfund, og på den måde udvider vi børnehusets ramme for læring.

 • Vi bruger nærområdet til aktiviteter.

 • Vi har et godt samarbejde med de lokale virksomheder.

 • På vores Friskole har alle borgere mulighed for at mødes i et mangfoldigt foreningsliv.

bottom of page