Tilsyn

Holbæk Kommune fører tilsyn i Børnehuset efter gældende regler på området. Se tilsynsrapporten fra tilsynet d. 21.10.2015.