Kommende 0. klasse

Indmeldelse til kommende 0. klasser er i fuld gang.

Indmeldte elever i 0. klasse 2018/19: 18 – kontakt os, hvis du ønsker en plads

Indmeldte elever i 0. klasse 2019/20: 13

Indmeldte elever i 0. klasse 2020/21: 13

Indmeldte elever i 0. klasse 2021/22: 12

Indmeldte elever i 0. klasse 2022/23: 8

Indmeldte elever i 0. klasse 2023/24: 3

Vi afholder arrangement for interesserede kommende 0. klasses forældre i oktober. Send skoleleder Mette en mail, så du er sikker på at blive tilmeldt arrangementet. Der er tre kriterier, der skal opfyldes, førend man er sikret plads i kommende 0:

  • afholdt optagelsessamtale med 0. klasses lærer og skoleleder
  • indbetaling af indmeldelsesgebyret
  • korrekt udfyldt og afleveret indmeldelsesblanket

Det er vigtigt at alle trives og kommer godt fra start i deres skoleliv. Derfor bruger vi meget tid på det sociale og samspillet eleverne i mellem. F.eks. bliver der leget forskellige samarbejdslege, vi taler om  hvordan man er en god kammerat, der bliver lavet legeaftaler til frikvartererne og der bliver talt om hvordan frikvarteret er gået. Så bliver alle en del af legen og fællesskabet.

Der bliver ligeledes lagt stor vægt på det faglige arbejde.  Fra starten af skoleåret bliver der arbejdet med bogstaver, i bøger, med forskellige bogstavslege og læst i “læsemapper”. Det læsesystem vi bruger hedder “logisk begynder læsning“. Med det system har vi stor succes! En del af børnene læser allerede små bøger inden de skal i 1.kl.

Vi samler kommende 0. klasses børn  pr. 1. juni:
Her arbejder vi med sociale kompetencer og sammenspil
Her øver vi os i kollektive beskeder og arbejder med skoleopgaver i det omfang, hvert enkelt barn er klar
Her tager vi på udflugter
Vi er med til morgensang og andre egnede aktiviteter på skolen
Vi holder frikvarter sammen med resten af skolen og har vores voksen med
Vi ”bor” i Fritteren, hvor der er plads til masser af leg og læring
Vi besøger og får ofte besøg af 0. klasse og deres lærer
Vi er ofte sammen med vores kommende skolevenner

Tilmeld gerne til Åben Skole på Facebook, det er altid den første torsdag i november kl. 8 – 13.

Kontakt skoleleder Mette Jacobsen for ydeligere info eller aftal tid for et besøg på Friskolen. Mail: skoleleder@kundbyfriskole.dk eller telefon: 81 72 01 30.

Jeanett Holmer1Vores dygtige børnehaveklasseleder Jeanett Holmer og resten af skolen er klar til at byde den nye klasse velkommen.