Ansøgning om friplads-tilskud til skole og SFO

Ansøgninger til skoleår 2017/2018 skal være afleveret på skolekontoret senest fredag d. 8. september 2017 kl. 12.00

Det er ikke muligt, at ansøge om tilskud efter tidsfristen. Såfremt der opstår økonomiske problemstillinger, efter ansøgningsfristen henvises der til Socialforvaltningen.

Tilskud til skole kan søges til elever fra 0. til 7. klasse
Tilskud til SFO kan søges til elver fra 0. til 3. klasse

Vil man søge tilskud til BÅDE Skole og SFO vælger man Ansøg SKO og SFO
Vil man søge tilskud til ENTEN Skole eller SFO vælger man Ansøg SKO eller Ansøg SFO

Ansøgningsskema printes via Intra eller hentes på kontoret og udfyldes.
Afleveres på kontoret, senest fredag den 8. september 2017, kl. 12.00

Skolen får besked i december 2017, hvilke tilskud der gives. Tilskuddet pr. elev bliver delt ud over 6 måneder, januar til og med juni 2018.

Man skal derfor være opmærksom på, at man betaler fuld pris indtil tilskuddet er bevilliget omkring januar 2018 og igen fra og med juli 2018