Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes 1 gang per måned: Den 3. mandag i lige måneder og den 3. tirsdag i ulige måneder. I forbindelse med skoleferie rykkes møderne. Møderne er åbne og alle er velkomne til at deltage. Kontakt os og få bekræftet datoen for først kommende møde. Vi mødes typisk på lærerværelset.

 

SørenFormand: Søren Stavnskær (skolekreds)
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg er meget engageret i lokallivet, både privat og som selvstændig i byen. Vores by har brug for en god skole, som kan danne fundamentet for vores børns lærring, trivsel og udvikling og samtidig gøre Kundby til en attraktiv landsby.
Privat: Jeg er gift med Jeanette og har døtrene Andrea og Caroline. Jeg bruger meget tid på mit firma, politik og foreningsarbejde.

Næstformand: Pernille Lundegaard Straarup (skolekreds)

 

 

 

 

Kasser: Bente Larsen (forældrekreds)

Malene Vincents (skolekreds)

Gert Hansen (skolekreds)

Rune Viborg (forældrekreds)
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg vil gerne være med til at fremtidssikre Kundby friskole gennem trivsel, høj faglighed og kunderne i fokus. Jeg vil være med til at sikre at værdigrundlaget er det, forældre og børn oplever på egen krop når i kommer på skolen. Jeg vil være med til at dokumentere vores børns faglige niveau, for at tilsikre udvikling – uanset niveau. Jeg vil være med til at bringe bestyrelse, ledelse, lærere og forældre tættere   sammen for at optimere vores børns trivsel og læring. Privat: Jeg har to piger på Kundby friskole. Jeg er ansat i forsvaret og driver virksomhed sammen med min hustru Janni.

 

Kristian Frederiksen (skolekreds)
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Som barnefødt i Kundby kan jeg slet ikke forestille mig byen uden skolen.
Privat: Jeg er 44 år, bor udenfor Kundby på vores gård, hvor vi producerer smågrise. Jeg er gift med Dorte og far til 4 børn; 2 på Kundby Skole, 1 på Svinninge Skole og 1 i Kundby Børnehus. Derudover er jeg bonusfar for Dortes 3 børn.

Suppleant forældrekreds: Birgitte Vesterdal

Suppleant skolekreds: Helle Løve

 

Medarbejderrepræsentant: Dorte Frederiksen