Bestyrelsen

Bestyrelsen mødes 1 gang per måned: Den 3. mandag i lige måneder og den 3. tirsdag i ulige måneder. I forbindelse med skoleferie rykkes møderne. Møderne er åbne og alle er velkomne til at deltage. Kontakt os og få bekræftet datoen for først kommende møde. Vi mødes typisk på lærerværelset.

 

SørenFormand: Søren Stavnskær
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg er meget engageret i lokallivet, både privat og som selvstændig i byen. Vores by har brug for en god skole, som kan danne fundamentet for vores børns lærring, trivsel og udvikling og samtidig gøre Kundby til en attraktiv landsby.
Privat: Jeg er gift med Jeanette og har døtrene Andrea og Caroline. Jeg bruger meget tid på mit firma, politik og foreningsarbejde.

ThomasKasserer: Thomas Mejlkjær
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Det er vigtig med et aktivt lokalt samfund, og her ser jeg skolen som et vigtigt omdrejningspunkt.
Privat: Jeg er gift med Sabrina og vi har 3 børn, hvoraf de 2 ældste går på Kundby Skole og den yngste i Kundby Børnehus. Jeg er tømrer og arbejder meget lokalt.

 

Thomas Jørgensen
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg vil gerne være med til at præge retningen på vores Friskole og Børnehus, og fastholde stedets værdier- til glæde for vores børn og familier.
Privat: Jeg er far til Annella, Villads, Cilje og Meliah, som alle har sin gang i Børnehus og Friskole.  Jeg arbejder som Markedschef i Danish Agro.

 

Rune Viborg
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg vil gerne være med til at fremtidssikre Kundby friskole gennem trivsel, høj faglighed og kunderne i fokus. Jeg vil være med til at sikre at værdigrundlaget er det, forældre og børn oplever på egen krop når i kommer på skolen. Jeg vil være med til at dokumentere vores børns faglige niveau, for at tilsikre udvikling – uanset niveau. Jeg vil være med til at bringe bestyrelse, ledelse, lærere og forældre tættere   sammen for at optimere vores børns trivsel og læring.

                                           Privat: Jeg har to piger på Kundby friskole. Jeg er ansat i                                                                      forsvaret og driver virksomhed sammen med min hustru Janni.

Ulla Maria Michaelsen
Min motivation for at sidde i bestyrelsen: Da jeg selv er skolelærer i kommunen gennem mange år, har jeg et stort kendskab til hvilke udfordringer der kan være og selvfølgelig også alle de muligheder der er – og dem vil jeg gerne være med til at udvikle for vores børn.
Privat er jeg gift med Torben og vi bor sammen med vores 3 børn i Gislinge.

Klaus Stolshøj
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg vil gerne fastholde Kundby som et attraktivt sted for familier, og her er en god skole alt afgørende.
Privat: Jeg er gift med Karina og sammen har vi Mai på 1 år. Jeg er selvstænding og har en møbelforretning i Kalundborg.

 

Suppleant: Kristian Frederiksen
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Som barnefødt i Kundby kan jeg slet ikke forestille mig byen uden skolen.
Privat: Jeg er 44 år, bor udenfor Kundby på vores gård, hvor vi producerer smågrise. Jeg er gift med Dorte og far til 4 børn; 2 på Kundby Skole, 1 på Svinninge Skole og 1 i Kundby Børnehus. Derudover er jeg bonusfar for Dortes 3 børn.

Suppleant: Stine Maria Vang
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Jeg vil godt have medindflydelse på vores børns skole og være med til at sikre Kundby friskole er et fantastisk sted at være. Jeg vil gerne arbejde for det, der er mærket af børnene og at børnene får en kreativ, sjov og tryg skolegang, hvor fokus er på trivsel og læring. Privat: Jeg er gift med Thomas og bor i Gislinge med vores to børn som begge går på Kundby friskole. Jeg er uddannet pædagog og børne familiekonsulent.

Suppleant: Bianca Møllegaard
Min motivation for at deltage i bestyrelsen: Kundby er for mig en meget aktiv landsby med et utroligt sammenhold på tværs af alle aldre. Derfor er det også naturligt, at her er en friskole, der skaber fantatiske rammer for børn og voksne.
Privat: Jeg er 41 år og gift med Henrik. Vi har 5 børn og jeg arbejder som kok i Holbæk.

Medarbejderrepræsentant: Dorte Frederiksen